Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0819_0002_0009A
1916, brak miejsca.
Eleonora Janczykowska z domu Rudzit z mężem profesorem Kazimierzem, znawcą ziemi chełmskiej.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Kazimierz Rudzit w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0819).