Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0982_0002_0003
Przed 1939, brak miejsca.
Portret dziewczynki z lalką.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Maria Witwicka w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0982).