Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1295_0002_0015
Lata 80., Iwieniec, Białoruska SRR, ZSRR.
Personel medyczny ambulatorium. Halina Rudowicz-Ałanciew (w środku).
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Rudowicz - Alanciewa w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1295).