Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1255_0002_0007
Przed 1939, Republika Litewska.
Zdjęcie grupowe na torach. 1. z lewej Wacław Mikulski.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępnił Wacław Mikulski w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1255).