Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0493_0002_0027
1961, Lwów, Ukraińska SRR, ZSRR.
Rodzina Zappe przed domem. Od prawej: Irena, Alojzy, Janina, Stanisław, Jadwiga.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniły Irena i Jadwiga Zappe w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0493).