Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0739_0002_0004
Pocz. XX w., Carskie Sioło, Rosja.
Żołnierze carscy. Fotografia z rodzinnego archiwum Bronisławy Gniećko z domu Posadzkiej. U dołu wytłoczona nazwa atelier fotograficznego w języku rosyjskim.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Bronisława Gniećko w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0739).