Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0913_0002_0026
Lata 40., Pińsk, Białoruska SRR, ZSRR.
Siostra Ryta (Ludwika Pawlak) (górny rząd, 2. od lewej) wraz z koleżankami pracującymi w szpitalu.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Ludwika Pawlak w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0913).