Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2543_0002_0004
28.09.2011, Lida, Białoruś.
Halina Papowa (z domu Żumatiej) w swoim domu.
Fot. wykonana w ramach realizacji projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie", zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią (sygnatura nagrania - AHM_PnW_2543)
Słowa kluczowe