Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_1764_0002_0004
Pocz. XX w., brak miejsca.
Portret trzech meżczyzn.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Janina Leszczyńska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1764).