Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0616_0002_0008
Lata 1925-1926, Republika Łotewska.
Batalion wojska łotewskiego, w którym służył Czesław Hryniewicz – ojciec Wandy Hryniewicz.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Wanda Hryniewicz w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0616).