Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_2390_0002_0006
2. połowa lat 40/lata 50., Maczany, Białoruska SRR, ZSRR.
Kołchozowa brygada. Anna Szewelińska z d. Kimbar siedzi 6. od prawej.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Anna Szewelińska w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_AHM_PnW_2390).