Zdjęcie

Sygnatura: AHM_PNW_0351_0002_0004
1964, Ikaźń, Białoruska SRR, ZSRR.
Pogrzeb Bronisławy Pulwiń, matki Aldony Karol.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Aldona Karol w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_0351).