Zdjęcie

Sygnatura: OK_022410
17.04.1988, Warszawa, Polska
45 rocznica powstania w getcie warszawskim. Uczestnicy obchodów składają pod Pomnikiem Bohaterów Getta kwiaty i transparenty oraz palą świece.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Maria Lipska, wdowa po Janie Józefie Lipskim

[lata 80-te, PRL, getto, getto warszawskie, powstanie w getcie, 1943, rocznica, hołd, uroczystość, plac Bohaterów Getta, Pomnik Bohaterów Getta, judenrat, Muranów, Żydzi]