Zdjęcie

Sygnatura: OK_0994_0001_01_01_02
Sierpień 1928, Borysław.
Letni wypoczynek, Henryka Lis-Olszewska z dzieckiem nad stawem na tzw. "dołach" (pokopalniane zbiorniki wodne w Borysławiu).
Fot. NN/Ośrodek KARTA.