Temat miesiąca

Inspiracją do przedstawienia tematu zwierząt w fotografii było zdjęcie kota wykonane przez Krzysztofa Jabłońskiego (1930–2014). Barwna kompozycja znalazła się na okładce styczniowego numeru miesięcznika „Fotografia” w 1973 roku. To najbardziej progresywne, niezależne i interesujące czasopismo fotograficzne w krajach bloku komunistycznego, wydawane w Warszawie w latach 1953–74. Według historyka i krytyka fotografii, Lecha Lechowicza, „pismo było trybuną i w znacznym stopniu inicjatorem nowoczesności w fotografii. Charakteryzowało je dążenie do włączenia wyizolowanej jeszcze od okresu międzywojennego fotografii polskiej w aktywny nurt sztuki nowoczesnej. Od drugiej połowy lat 60. stanowiło jedno z nielicznych miejsc w polskim czasopiśmiennictwie artystycznym, w którym szeroko i kompetentnie prezentowano aktualną sztukę, przede wszystkim jej nurt awangardowy”[1].

W naszych zbiorach można znaleźć tysiące zdjęć, których bohaterami są udomowione lub dzikie zwierzęta ukazane w różnych miejscach, między innymi w środowisku naturalnym, domu, zoo. Fotografki i fotografowie byli zainteresowani relacjami ludzi z kotami, psami, niedźwiedziami i przedstawicielami wielu innych gatunków. Obiektyw stanowił narzędzie do obserwacji ich zachowania, radości, cierpienia, cech fizycznych. Fotografie zgromadzone w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA są amatorskie lub profesjonalne, mają zazwyczaj charakter reportażowy lub artystyczny. Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się temu szerokiemu tematowi. Zwierzęta towarzyszą nam na co dzień, opiekujemy się nimi, podziwiamy je, uczą nas wrażliwości, cierpliwości i empatii.

„A multis animalibus decore vincimur” (Wiele zwierząt przewyższa nas wdziękiem) – Seneka.

Tekst i wybór fotografii: Dominik Kuboń

Czasopismo „Fotografia”, 1973, fot. Dominik Kuboń


[1]Lech Lechowicz, „Fotografia”, w: Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, Wrocław 1992, cytat za: Karolina Ziębińska-Lewandowska, Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946–1989, Warszawa 2014.