Aktualności

Zbiory Ośrodka KARTA. Fot. Michał Radwański
28-12-2018

Zakończyliśmy pierwszy etap prac nad projektem „Indywidualne zapisy historii - zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”. Na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA) udostępniliśmy opisy 2000 wspomnień, 800 kolekcji fotograficznych i 1350 nagrań dźwiękowych z naszych zbiorów, które w dużej mierze wcześniej były dostępne tylko w siedzibie FOK. Dzięki temu na portalu można znaleźć szczegółowe informacje o zbiorach dotyczących m.in. represji sowieckich i niemieckich wobec obywateli polskich podczas II wojny światowej, życia społecznego i politycznego w okresie PRL i działalności opozycji demokratycznej.

Opisy archiwaliów zostały wzbogacone o linki do zbiorów zdigitalizowanych, prezentowanych na stronach: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra (głównie zbiory aktowe), http://www.foto.karta.org.pl/ (zbiory fotograficzne), https://audiohistoria.pl/ (zbiory dźwiękowe).

Prace nad udostępnieniem online zbiorów Ośrodka KARTA będą kontynuowane w 2019 roku.

Zachęcamy do korzystania z portalu OSA!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury