Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0002_003
Świadectwo szczepienia ospy ojca Edwarda Hryniewickiego.
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).