Zdjęcie

Sygnatura: CATL_AR_0009_0002_004
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Obrony Przeciwlotniczo Gazowej wydane 22.05.1936 r. przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej dla ojca Edwarda Hryniewickiego. Fragment zaświadczenia: "Przez komorę gazową przeszedł 14 maja 1936".
Fot. NN, ze zbiorów Archivo Historico-Central "Congregacion del Santisimo Redentor" Viceprovincia de Resistencia (Centralne Archiwum Historyczne Redemtorystów w Wiceprowincji Resistencia).