Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0002_0002_0001_008
Ok. 1943, Perth, Szkocja, Wielka Brytania.
Pakowanie paczek dla polskich dzieci, które opuściły Związek Radziecki wraz z armią Andersa. 1. z lewej Bohdan Olizar, ojciec Michała Olizara, 1. z prawej jego późniejsza żona Izabela.
Fot. NN, zbiory Michała Olizara, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.