Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0002_0002_0001_009
Ok. 1910, Czarnolas koło Korystyszewa, gubernia wołyńska, Cesarstwo Rosyjskie.
Urszula (z domu Andrychowicz) i Włodzimierz Olizar z dziećmi (od lewej): Krystyną, Celiną, Władysławem i Bohdanem.
Fot. NN, zbiory Michała Olizara, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.