Kolekcje

Fotografia z kolekcji Z. R Zaremby
Wanda Zaremba z córką. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA

Zofia Rita Zaremba – ur. 1936 w Pińsku (województwo poleskie). Wywieziona z matką i babcią w 1940 roku na Syberię. Po ogłoszeniu „amnestii” wyjechała do Persji, później do Libanu. W Wielkiej Brytanii znalazła się w 1950 roku. Ukończyła studia administracyjne. Uczyła w angielskich szkołach, była w jednej z nich wicedyrektorką. 
Kolekcja Zofii Rity Zaremby, została zeskanowana w ramach projektu „Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii” w 2016 roku. Dokumentują m.in. studenckie, polskie organizacje w Londynie.

Sygnatura kolekcji: FOK_0004