Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0005_0002_0001_003
1938, Święciany, woj. wileńskie, Polska.
Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z nauczycielami. Wśród uczniów Anna Szwaglis, matka Andrzeja Boruckiego.
Fot. NN, zbiory Andrzeja Boruckiego, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.