Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0005_0002_0001_004
1941, Woldenberg, III Rzesza Niemiecka.
Polscy jeńcy w obozie Oflag II C. W górnym rzędzie 6. z lewej Wiktor Borucki, ojciec Andrzeja Boruckiego.
Fot. NN, zbiory Andrzeja Boruckiego, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.