Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0005_0002_0001_005
Druga połowa lat 30., Święciany, woj. wileńskie, Polska.
Członkinie Sodalicji Mariańskiej podczas rekolekcji. Wśród dziewcząt Anna Szwaglis, matka Andrzeja Boruckiego.
Fot. NN, zbiory Andrzeja Boruckiego, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.