Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0008_0002_0001_0002
1945-1947, Włochy.
Żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich Ryszard Kaczorowski ze Stanisławą Kołodziejską, żoną przyjaciela Zdzisława Kołodziejskiego.
Fot. NN, zbiory Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie