Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0008_0002_0001_0003
Ok. 1947, Amersham, Anglia, Wielka Brytania.
Żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich Ryszard Kaczorowski podczas przejażdżki na rowerze.
Fot. NN, zbiory Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie