Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0008_0002_0001_0010
1945-1946, Włochy.
Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich podczas posiłku. 1. z prawej Ryszard Kaczorowski.
Fot. NN, zbiory Karoliny i Ryszarda Kaczorowskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie