Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0011_0002_0001_058
Przed 1938, Kraków, Polska.
Karol Bernasiński, ojciec Jacka Bernasińskiego, odbywający służbę w 2 Pułku Lotniczym.
Fot. NN, zbiory Joanny i Jacka Bernasińskich, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie i w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.