Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0022
1977, Tynda, obwód amurski, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM). Osiedle domów.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA