Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0024
1977, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM). Robotnicy sprawdzają maszynę z głowicą do drążenia w ziemi.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA