Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0013_0001
1992, okolice Groznego, Czeczeńska Republika Iczkerii.
Wejście do Pałacu Prezydenckiego w Groznym.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA