Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0009_0006
Druga połowa lat 70., Tobolsk, obwód tiumeński, RFSRR, ZSRR.
Panorama miasta. W oddali widoczna rzeka Irtysz.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA