Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0015_0031
1993, Borne Sulinowo, woj. koszalińskie, Polska.
Realizacja reportażu Krystiana Przysieckiego o losach dawnego garnizonu wojskowego Armii Czerwonej i nowych mieszkańcach miasta. Cela w budynku dawnego aresztu wojskowego.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA