Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0001_0036
1977, Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR.
Budowa Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM). Układanie torów kolejowych.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA