Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0020_0015_0005
1993, Borne Sulinowo, woj. koszalińskie, Polska.
Realizacja reportażu Krystiana Przysieckiego o losach dawnego garnizonu wojskowego Armii Czerwonej i nowych mieszkańcach miasta. Członek ekipy filmowej rozmawia z nowymi lokatorami, którzy wprowadzają się do mieszkania na terenie byłego osiedla opuszczonego przez żołnierzy radzieckich.
Fot. Mikołaj Nesterowicz, zbiory Ośrodka KARTA