Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0029_0001_0002_0001
Maj 1945, Dachau, Rzesza Niemiecka.
Zwłoki więźniów na dziedzińcu obozu koncentracyjnego wkrótce po wyzwoleniu. W głębi żołnierze amerykańscy.
Fot. NN, kolekcja Józefa Iwaniszyna, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA