Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0029_0001_0002_0006
1945, Dachau, Rzesza Niemiecka.
Zwłoki więźniów obozu koncentracyjnego.
Fot. NN, kolekcja Józefa Iwaniszyna, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA