Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0036_0001_0013
1930-1938, Polska.
Wyjazd 28 pułku Korpusu Ochrony Pogranicza "Worożyn" na manewry wojskowe. 2. z lewej stoi porucznik Aleksander Bernakiewicz (ojciec Krystyny Kosiby).
Fot. NN, kolekcja Krystyny Kosiby, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA