Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0025
Marzec 1947, Nazaret, Palestyna.
Koleżanki i koledzy Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) z Junackiej Szkoły Powszechnej i Junackiej Szkoły Kadetów. Od lewej stoi: Irena Zulauf (córka Juliusza Zulaufa), Witold Wiszowaty, Gerta Pawlak, Alina Inez Rutkowska (później po mężu Złotogórska).
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA