Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0026
Marzec 1947, Barbara, Palestyna.
Koledzy Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) z Junackiej Szkoły Kadetów.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA