Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0030
8.07.1947, Nazaret, Palestyna.
Uczennice Młodszej Junackiej Szkoły Powszechnej, koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej, siedzi 2. z prawej). Zdjęcie wykonane dzień przed wyjazdem Aliny Inez Rutkowskiej do Wielkiej Brytanii.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA