Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0029
Czerwiec 1947, Nazaret, Palestyna.
Uczennice Junackiej Szkoły Powszechnej, koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej, stoi z prawej).
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA