Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0039
1947, Nazaret, Palestyna.
Malina Syska, koleżanka Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) z Junackiej Szkoły Powszechnej.
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA