Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0039_0001_0001_0040
1947, Nazaret, Palestyna.
Portret koleżanki Aliny Inez Rutkowskiej (później po mężu Złotogórskiej) z Junackiej Szkoły Powszechnej. Z tyłu dedykacja: "Kochanemu Iniątkowi - Lalka".
Fot. NN, kolekcja Aliny Inez Złotogórskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA