Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0040_0001_0004
1914-1918, brak miejsca.
Rodzina Marii Żywiny. Wuj Leonard Kamiński (starszy brat Anny Andrzejewskiej) z żoną.
Fot. NN, kolekcja Marii i Józefa Żywiny, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA