Zdjęcie

Sygnatura: FOK_0049_0001_0004
1935, Ciężów, woj. stanisławowskie, Polska.
Grupa osób przy namiotach. 2. z lewej stoi wiceprezydent Stanisławowa Franciszek Kotlarczuk (ojciec Danuty Jabłońskiej), 3. Amelia Kotlarczuk (matka Danuty, później po mężu Jabłońskiej), 6. Zbigniew Kotlarczuk (starszy brat Danuty Jabłońskiej).
Fot. NN, kolekcja Danuty Jabłońskiej, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA