Zdjęcie

Sygnatura: FOK_483_53
1954, Zakopane, woj. krakowskie, Polska Rzeczpospolita Ludowa.
Bal olimpijczyków. Pozowanie do zdjęcia grupowego w przebraniach.
Fot. Stefan Burnatowicz, kolekcja Stefana Burnatowicza, zbiory Ośrodka KARTA