Zdjęcie

Sygnatura: FOK_483_12
1931, Dzików, woj. śląskie, Polska.
Państwo Młodzi - hrabina Róża z Zamoyskich i hrabia Artur Tarnowski.
Fot. Stefan Burnatowicz, kolekcja Stefana Burnatowicza, zbiory Ośrodka KARTA