Zdjęcie

Sygnatura: FOK_483_43
1944, Lublin, Polska.
Żołnierze rozmawiający z urzędnikiem w prowizorycznym biurze ds. dokumentacji zbrodni w baraku na terenie byłego obozu zagłady na Majdanku.
Fot. Stefan Burnatowicz, kolekcja Stefana Burnatowicza, zbiory Ośrodka KARTA