Zdjęcie

Sygnatura: FOK_499_20
1904-1914, Warszawa, Królestwo Polskie.
Most im. cesarza Mikołaja II (przez mieszkańców potocznie nazywany mostem Poniatowskiego). Po prawej stronie zabudowania fabryczne.
Fot. NN, kolekcja tematyczna: architektura Warszawy w latach 1900-1914, zbiory Ośrodka KARTA